My Boodyles as Donderdag 7-11

My Boodyles as Donderdag 7-11

BOODY BOODY BOODY!!πŸ‘

Donderdag 7 november hebben wij weer een My Boodyles!! Iedereen is welkom,πŸŽ‰Β de les is gratis voor leden en kost €5,- voor NIET leden.

De les word gegeven in zaal 3 en zal beginnen om 19:30 uur.

De inschrijflijst ligt bij ons op de balie, je kunt ook bellen dan zetten wij je op de lijst.πŸ“²

Wees er snel bij wantΒ VOL=VOL!!

Share This