Wij gaan weer naar binnen v.a. 31-08-2020

Wij gaan weer naar binnen v.a. 31-08-2020

Beste leden,

Vanaf heden wij het cardioapparatuur weer binnen de Bodyfitmuren geplaatst. Met wat
aanpassingen hebben wij de 1.5 afstand kunnen waarborgen. De meeste cardio staat nu op de plaats
waar de tafels stonden. Hiervoor is nu de mogelijkheid gecreëerd om voor de personal zaal gezellig
na te zitten.

De kleedkamers en douches gaan maandag 31 augustus weer open. Ook hier geldt nog steeds de 1.5
meter maatregel en wij vragen eenieder om hem of haar eigen verantwoording hierin te nemen Cf
het NL-Actief protocol, dienen de toiletten na gebruik zelf te worden schoongemaakt.

Zolang de 1,5 meter maatregel geldt, blijft de sauna dicht.

Het nieuwe rooster voor de groepslessen staat ook online en via de Bodyfit-App kan er vanaf zondag
30 augustus 17.00 uur weer worden geserveerd.

Verder volgt hierna nog een herhaling van het protocol zoals opgesteld door NL-Actief.
1. Sporters loggen in met hun BF-pas of worden handmatig ingelogd door de balie-
medewerker. Buitensporters zijn aangemeld middels het reserveringssysteem. Introducees melden zich vooraf via mail.
2. Sporters zijn verplicht een eigen handdoek, handschoentjes en voor de groepslessen een
eigen matje en indien gewenst een bidon mee te nemen. De bar is open. Drankjes kunnen
worden gekocht. Koffie kan worden gedronken op 1.5 meter afstand van elkaar.
3. Bij binnenkomst werken sporters mee aan de triage of het controlegesprek. Dit zal worden
bekend gesteld middels de aankondiging op de “flipover” De baliemedewerker attendeert de
leden op deze vragen en verleend daarna toegang.
4. Bij binnenkomst in het centrum dienen sporters gebruik te maken van desinfecterende gel.
5. Toestellen en attributen worden aangeraakt met handschoentjes of na gebruik
schoongemaakt met de daarvoor bestemde desinfecterende middelen.
6. Sporters blijven thuis als ze ziek zijn of in de afgelopen 72 uur ziek zijn geweest;
7. Sporters volgen aanwijzingen van personeel in het centrum of van de trainer op;
8. Sporters houden zich aan de regels over de aankomst en het vertrek in de omgeving van het
fitnesscentrum of de buitenactiviteit;
9. Sporters vermijden fysiek contact met anderen;
10. Er kan 1 persoon trainen op een cardioapparaat of een krachtapparaat waarbij de afstand
van 1,5 meter ten opzichte van een andere sporter en/of instructeur/medewerker geborgd
is;
11. 1-op-1 trainingen worden alleen gegeven met inachtneming van de afstand van 1,5 meter
tussen sporters onderling en tussen sporters en instructeur;
12. Groepslessen vinden alleen plaats in een groepsgrootte die past binnen de geldende
afspraken vanuit het RIVM, zodat de onderlinge afstand (tussen sporters onderling en tussen
fitnessprofessionals en sporters) van 1,5 meter geborgd kan zijn – geen lichamelijk contact.
Voorkeur hebben hierbij de groepslessen waarbij sporters zoveel mogelijk op hun plaats
blijven. Wij hebben ervoor gekozen om 2 lessen tot 1 oktober nog buiten te geven. Dit geldt
voor de groepslessen Attack, 4 All en Funboks. De andere lessen die eventueel buiten
worden gegeven, is ter beoordeling aan de instructeur die op dat moment de les geeft. Denk
hierbij aan de GRITT-lessen in de Personal zaal.

13. Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 08.00-21.30 uur. Squash tot 21.00 uur
Zaterdag van 09.00-13.00 uur. Squash tot 12.30 uur
Zondag van 10.00 tot 14.00 uur. Squash tot 13.30 uur.

RESERVEREN
Het reserveringssysteem voor de groepslessen, blijft bestaan middels de Bodyfit APP. Voor de fitness
is dit NIET nodig. Voor de fitness hebben wij ons actuele inlogsysteem van Europe Web Company.
Inloggen met lidmaatschapspas of handmatig inloggen door de baliemedewerker zal zoals altijd al de
normale gang van zaken zijn. Op deze manier is er een overzicht van de leden die zich in de ruimte
begeven. Voor de fitness hoeft er dus niet weer vooraf te worden gereserveerd. Wel worden er een
maximum van 30 leden in de fitnesszaal toegelaten.

LOOPROUTE’S
Een ieder betreedt Bodyfit via de hoofdingang. Buitenlessen uitgesloten, die zijn geregistreerd
middels het online reserveringsysteem. Sporters passeren elkaar met de gepaste 1.5 meter afstand
om naar een ander toestel te gaan. Bij de in en uitgang, heeft de uitgaande sporter voorrang op de
inkomende sporter. Op de trap lopen we aan de rechterkant naar boven en aan de rechterkant naar
beneden. Ook boven geldt, op gepaste afstand elkaar laten passeren.
De ondernemer is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen door de sporters en is
uitstekend in staat om daar op toe te zien. Indien maatregelen niet worden nageleefd door sporters,
kan het fitnesscentrum of de trainer deze sporter een (tijdelijk) gebiedsverbod opleggen dan wel het lidmaatschap intrekken. Elk centrum heeft te allen tijde een Corona-verantwoordelijke.
De Corona-verantwoordelijke bij Fitnesscentrum Bodyfit is Leon Pieters

EXTRA VEILIGHEID
Voor de extra veiligheid zijn er Kooldioxidemeters aangeschaft. Hiermee wordt de luchtzuiverheid in
de gaten gehouden. Boven de 1200 PPM zullen de lessen worden stop gezet. Deze meters zijn in de
fitnessruimte, en alle zalen. Met regelmaat worden de toestellen extra schoongemaakt door de
medewerkers van Bodyfit.

NOG EVEN DIT
– Het is verboden om op ongepast schoeisel zoals slippers te sporten.
– Het parkeren van uw voertuig voor de sportschool of het sportscafé is ook verboden.

Leon Pieters.

Share This