Wijziging SPRINT vrijdagavond

Best sprinters,

Met ingang van 28 maart komt de les SPRINT op vrijdagavond tijdelijk te vervallen en wordt verplaatst naar de donderdagavond.
Dit betekent dat de RPM les op donderdagavond 19.00 uur tijdelijk wordt vervangen door de les SPRINT!
lesmills-sprint
Zodra de les SPRINT weer naar de gebruikelijke vrijdagavond gaat wordt u daar z.s.m. van op de hoogte gesteld.

Share This