Tarievenlijst

ONBEPERKT FITNESS/CARDIO
Jaar abonnement 26,50** p.m.
Half jaarabonnement 29,- p.m.
Maandabonnement 31,50* p.m.
*betaling ineens = 1 maand gratis sporten
ONBEPERKT FITNESS/CARDIO + GROEPSLESSEN
Jaar abonnement 32,-** p.m.
Half jaarabonnement 34,50 p.m.
Maandabonnement 37,-* p.m.
Personal Training inclusief voeding en persoonlijk plan 8 PT Per maand 82,50*** p.m.
Studenten 27,50 p.m.
60+ ers 30,- p.m.
Marine/offshore/visserij 27,50 p.m.
Kinderen t/m 15 jaar 15,-* p.m.
Familiepas (wonend op het zelfde adres, ieder gezinslid een eigen pas) 88,00 p.m.
Daluren (sporten tot 17:00 uur) 26,- p.m.
LOSSE ABONNEMENTEN
Proefweek (meld je aan via “blokje” inschrijven)  gratis
Strippenkaart: fitness/groepstraining 10x 75,00**
Strippenkaart: fitness/groepstraining 20x 140,00**
 **bij strippenkaarten wordt er geen inschrijfgeld berekend
INSCHRIJFGELD
Inschrijfgeld 15,00
OPZEGTERMIJN
 Opzegtermijn = één kalendermaand
PENCAK SILAT
Voor de tarieven voor de Pencak Silat-lessen kunt u terecht bij Patrick of Richard Colli via emailadres info@manyang.nl Kijk voor meer info op de website http://www.manyang.nl/den-helder

* Een volle kalendermaand opzegtermijn – Kinderen mogen trainen tot 18:00 uur zonder begeleiding. Na 18:00 uur altijd onder begeleiding met iemand vanaf 18 jaar. ** Jaarabonnement betaling ineens voorafgaand = 1 maand korting *** Naast het reguliere abonnement

Inschrijfformulier

Persoonlijke Gegevens

(indien minderjarig, handtekening ouder/verzorger)

Ondergetekende accepteert door ondertekening van onderhevig formulier de Algemene Voorwaarden, zoals deze vermeld staan en zijn meegegeven en welk een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze overeenkomst, waarvan betrokkene na ondertekening een afschrift ontvangt. Door ondertekening verklaart ondergetekende deze voorwaarden te kennen. Fitnesscentrum Bodyfit zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken, de verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Zonder uw toestemming zal Fitnesscentrum Bodyfit uw persoonsgegevens niet verwerken. Let op! Bij start van het lidmaatschap en het gebruik maken van een actie of aanbieding, kan het lidmaatschap niet worden beëindigd. Er kan maximaal één maal per twaalf maanden gebruik gemaakt worden van een actie of aanbieding.

Share This